PractiZorg nieuws

Heeft uw cliënt hulp nodig? PractiZorg regelt het meteen.

Het komt vaak voor dat letselschadeslachtoffers als gevolg van het ongeval een acute hulpbehoefte hebben, bijvoorbeeld hulp in huis, zorg of kinderopvang. Er wordt dan eerst gekeken of er hulp beschikbaar is in de eigen  sociale kring. Als de hulpbehoefte daarmee niet of niet geheel is opgelost, dan kunt u PractiZorg benaderen.  PractiZorg organiseert praktische hulp en zorg door heel…

Het (snelle) proces van PractiZorg

Bij vrijwel alle verwijzingen die PractiZorg ontvangt, speelt urgentie een voorname rol. Er is sprake van een ontwrichte thuissituatie als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval. Een gezin functioneert niet meer zoals het normaal deed, omdat één of meerdere gezinsleden letsel hebben opgelopen en moeten herstellen. Wie zorgt dan voor het huishouden? Wie kookt er? Wie brengt de kinderen naar school?…

De full-service dienstverlening van PractiZorg

Wanneer een ongevalsslachtoffer een meervoudige hulpbehoefte heeft, dan is er veel dat geregeld moet worden. Hulpmiddelen, thuiszorg, huishoudelijke hulp, hulp bij boodschappen doen, koken. PractiZorg is er dan om te helpen, dat is ons werk. PractiZorg organiseert praktische hulp en zorg door heel Nederland aan mensen die als gevolg van hun kwetsuren tijdelijk hun dagelijkse taken niet meer kunnen verrichten.…

Nieuwe privacyverklaring PractiZorg

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking, waarmee het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens verder wordt gereguleerd. Dat was voor PractiZorg aanleiding om de procedures rondom persoonsgegevens onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen. Privacyverklaring PractiZorg In onze vernieuwde privacyverklaring is vastgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens. Belangrijke onderdelen zijn welke gegevens we…

DAS werkt samen met PractiZorg

Op 1 februari 2018 start DAS Rechtsbijstand met haar ‘Rehab-project’. Dat houdt in dat de letselschadebehandelaren van DAS hun cliënten actief begeleiden naar de inzet van passende hulp en zorg. Dat is goed nieuws, want zo worden duizenden letselschadeslachtoffers per jaar nog beter geholpen. PractiZorg is één van de aanbieders van hersteldiensten die ten behoeve van de cliënten van DAS…

PractiZorg wenst u het allerbeste in 2018

Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor PractiZorg, nadat we in het najaar van 2016 met onze activiteiten zijn gestart. Een zwaar jaar voor veel van de cliënten waarmee we contact hadden. Velen van hen waren als het gevolg van een ongeval of een andere onvoorziene gebeurtenis afhankelijk van onze hulp. Wij hebben veel bewondering voor de moed en…

PractiZorg wenst u fijne feestdagen!

We laten een enerverend jaar achter ons. Een spannend jaar voor PractiZorg, nadat we in het najaar van 2016 met onze activiteiten zijn gestart. Een zwaar jaar voor veel van de cliënten waarmee we contact hadden. Velen van hen waren als het gevolg van een ongeval of een andere onvoorziene gebeurtenis afhankelijk van onze hulp. Wij hebben veel bewondering voor…

Ongevalsslachtoffers verdienen snelle en goede hulp

“Zodra er duidelijkheid is omtrent de aansprakelijkheid, dienen de betrokken partijen het slachtoffer met raad en daad bij te staan,” zegt Martijn van Driel, directeur PractiZorg. “Het snel en adequaat organiseren van de benodigde hulp en zorg is daar een belangrijk onderdeel van.” Wat als een letselschadeslachtoffer vanwege zijn of haar letsel de huishoudelijke taken niet meer kan verrichten, of…

Ontzorgen werknemers na calamiteiten leidt tot reductie verzuim

“Het getuigt van goed werkgeverschap om werknemers te helpen hun thuissituatie na een calamiteit snel weer op de rails te krijgen,” zegt Martijn van Driel, directeur PractiZorg. “Bovendien reduceert het onverwacht verlies van productiviteit en verzuim”. Wat als een collega te maken krijgt met een calamiteit in de privésfeer, waardoor hij thuis moet bijspringen om zijn of haar gezin draaiende…

Samenwerking iLetsel en PractiZorg

PractiZorg heeft een loket in het letselschadeplatform iLetsel gekregen. Nu kunnen belangenbehartigers en overige partijen die van iLetsel gebruik maken snel en eenvoudig een beroep doen op de diensten van PractiZorg. PractiZorg Veel letselschadeslachtoffers hebben behoefte aan hulp- en zorgverlening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervoer. PractiZorg beschikt over een landelijk netwerk om dat snel en adequaat op te pakken. Veel…