Kosten

PractiZorg rekent een vast bedrag voor bemiddeling en begeleiding. Dit bedrag wordt bij de aanvang van het hulptraject en aan het begin van iedere volgende maandtermijn gefactureerd. Daarvoor ondernemen we de volgende activiteiten:

  • De intake
  • Het vaststellen van de hulpbehoefte
  • Het opstellen van een voorstel en een kostenraming
  • Het begeleiden van het hulptraject
  • Het evalueren van het hulptraject in overleg met de cliënt en de opdrachtgever
  • Het zonodig bijsturen of interveniëren als het hulptraject niet optimaal verloopt
  • De eindrapportage

Daarnaast berekenen we de kosten door die de hulpproviders aan ons factureren. PractiZorg berekent géén marge over de ingekochte zorg. Deze kosten factureren we maandelijks achteraf.

We rekenen tenslotte een klein bedrag aan administratiekosten per factuur.

Voorafgaand aan het hulptraject sturen we aan de betalende partij een kostenraming. Na een akkoord kan de hulp starten.

 

Print Friendly, PDF & Email