Maatschappelijke ondersteuning

PractiZorg werkt samen met onder meer gemeenten om snel en adequaat hulp te organiseren ten behoeve van burgers die hulp nodig hebben in hun thuissituatie.

Als burgers vanwege (een stapeling van) problemen thuis niet goed kunnen functioneren, hebben zij soms behoefte aan hulp of voorzieningen. Soms kan dat worden opgelost door naasten of een voorliggende voorziening. Maar wat als dat niet op korte termijn lukt?

Dan helpt PractiZorg. Wij kunnen snel en adequaat hulp organiseren op de volgende terreinen:

 

Print Friendly, PDF & Email