Missie

Onze missie
Het helpen van mensen met een acute hulpbehoefte. Dat is wat PractiZorg doet, maar dan op een unieke manier. We stellen de cliëntbehoefte centraal, houden rekening met de wensen van alle belanghebbenden en blijven zelf altijd onafhankelijk en neutraal. We communiceren open en respectvol en stellen ons toetsbaar op. Door rust en stabiliteit te laten terugkeren in de thuissituatie van onze cliënten, maken wij voor hen het verschil.

Onze aanpak
We werken snel, adequaat en efficiënt en hanteren een vaste prijs voor onze diensten. Onze werkprocessen zijn doordacht en onze organisatie is klein. Voor specialistisch werk zetten we de juiste deskundigen in, met wie duidelijke werkafspraken zijn gemaakt. Zo wordt er nooit dubbel werk gedaan en leveren we hoge kwaliteit op een efficiënte manier.

Onze cultuur
We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er heerst geen hiërarchische structuur maar teamgeest. PractiZorg is niet ‘winst-gericht’ maar ‘missie-gericht’. En dat merken cliënten en overige belanghebbenden in hun dagelijkse contacten met ons.

Onze kernprincipes
1. Voor cliënten zijn wij altijd bereikbaar, ook ‘s-avonds en in het weekend.
2. We stoppen niet voordat er een adequate oplossing is gevonden voor de problemen van onze cliënten.
3. We zijn een betrouwbare partner voor alle partijen met wie we samenwerken.
4. We werken snel, adequaat en efficiënt en verwachten dat ook van onze partners.
5. We zijn onafhankelijk en houden rekening met de belangen van alle betrokken partijen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email