Patiënten nazorg

PractiZorg werkt samen met transferbureaus van ziekenhuizen om snel en adequaat hulp te organiseren ten behoeve van patiënten die hulp nodig hebben in hun thuissituatie.

Als patiënten na een medisch behandeltraject weer naar huis mogen, hebben zij soms behoefte aan hulp of voorzieningen om thuis goed te kunnen functioneren. Soms kan dat worden opgelost door naasten of een voorliggende voorziening. Maar wat als dat niet op korte termijn lukt?

Dan helpt PractiZorg. Wij kunnen snel en adequaat hulp organiseren op de volgende terreinen:

 

Print Friendly, PDF & Email