Verzuimpreventie

PractiZorg werkt samen met werkgevers, arbodiensten en brancheverenigingen om werknemers die kampen met problemen snel en adequaat te ontzorgen. Zo wordt eventueel verzuim en/of productiviteitsverlies voorkomen of beperkt en – nog belangrijker – schieten we deze mensen te hulp voordat de situatie hen boven het hoofd groeit.

Als werknemers in hun privésfeer kampen met ontwrichtende problemen, dan heeft dat ook z’n weerslag op het werk. Het getuigt van goed-werkgeverschap om deze problemen bespreekbaar te maken. Nog beter is het om te helpen. Soms zijn zaken als zorgverlof of aanpassing van werktijden voldoende, maar wat als dat niet zo is?

Dan helpt PractiZorg. Wij organiseren voor de werknemer en/of diens naasten praktische hulp op de volgende terreinen:

  • Huishoudelijke hulp
  • Thuiszorg en verpleging
  • Hulpmiddelen
  • Mobiliteitsvoorzieningen

 

Print Friendly, PDF & Email