Werkwijze

Processtappen
De stappen bestaan uit aanvraag, intake, indicatie, inschakeling hulp, monitoring, beëindiging en evaluatie. In onze werkwijze wordt een onderscheid gemaakt tussen een eenvoudige hulpbehoefte en een complexe hulpbehoefte. Bij een complexe hulpbehoefte wordt een ergotherapeut ingeschakeld, terwijl bij een eenvoudige hulpbehoefte het contactcenter van PractiZorg leidend blijft.

Aanvraag
Hulp kan worden aangevraagd door ons te bellen of mailen of door het invullen en verzenden van het webformulier. Aanvragen worden direct in behandeling genomen.

Intake
Zodra een aanvraag bij ons binnenkomt gaan we aan de slag. Er vindt een telefonische intake plaats waarbij de omstandigheden van de cliënt in kaart worden gebracht. Als het nodig of gewenst is dat we de cliënt thuis bezoeken, dan doen we dat. Alle aspecten die relevant zijn voor het inschatten van de hulpbehoefte van de cliënt komen daarbij aan bod.

Indicatie
We overleggen met betrokkenen over de manier waarop in de hulpbehoefte kan worden voorzien. Op basis van die uitgangspunten gaan we op zoek naar geschikte hulp en brengen we de kosten in kaart. Als we van de opdrachtgever een akkoord krijgen op de kosten, kan de hulp direct starten.

Inschakeling hulp en monitoring
PractiZorg schakelt de noodzakelijke hulp in. De hulp wordt verleend door gekwalificeerde professionals. Vervolgens wordt, afhankelijk van de benodigde duur van de hulp, de dienstverlening wekelijks telefonisch gemonitord met de cliënt en desnoods bijgesteld.

Evaluatie
Monitoring vindt, afhankelijk van de benodigde duur van de hulp, wekelijks telefonisch plaats. Wanneer de hulp beëindigd wordt, vindt er een eindevaluatie plaats, waarbij eveneens de tevredenheid van de cliënt wordt besproken en eventuele verbetersuggesties worden opgehaald.

Kosten
PractiZorg rekent een vast bedrag per zaak voor bemiddeling en begeleiding. Zodoende komt de betalende partij nooit voor verrassingen te staan.

Print Friendly, PDF & Email